כבישים

על הדרכים של וולגוגרד לא מתבדח רק עצלן. אבל מה לעשות, אם הסיבה לבדיחות כאן היא אינסופית. כמו גם תיקון של כבישים.

על דרכים צדדיות
לעולם לא אחזור …
צילום: וולגוגרד אופייני
על דרכים צדדיות
צילום: לא אופייני וולגוגרד
על דרכים צדדיות
צילום: לא אופייני וולגוגרד
על דרכים צדדיות
צילום: לא אופייני וולגוגרד
על דרכים צדדיות
צילום: וולגוגרד אופייני
על דרכים צדדיות
צילום: וולגוגרד אופייני
על דרכים צדדיות
צילום: וולגוגרד אופייני
על דרכים צדדיות
צילום: לא אופייני וולגוגרד
על דרכים צדדיות
צילום: וולגוגרד אופייני
על דרכים צדדיות
צילום: וולגוגרד אופייני