Το πρόγραμμα Magazzino εξέτασε την κεντρική αγορά του Ulyanovsk
Φωτογραφία: Τηλεοπτικό κανάλι “Παρασκευή!”

Παραδοσιακά σε κάθε πόλη, ο Molochko ελέγχει τέσσερα καταστήματα και μία αγορά, εξετάζει την καθαριότητα στην αίθουσα και πίσω από τον πάγκο, ελέγχει τον τρόπο τήρησης των κανόνων αποθήκευσης των προϊόντων, την κατάσταση της αποθήκης, αξιολογεί τη συντήρηση, αποτελεί επίσης σημαντικό κριτήριο. Με τον αριθμό των πλεονεκτημάτων για καθένα από αυτά τα κριτήρια καθίσταται σαφές αν θα συστήσει το κατάστημα στους θεατές ή όχι.

Δείτε τα αποτελέσματα της επίσκεψης “Magazzino” στο Ulyanovsk θα είναι σε ένα από τα Σάββατα στις 19:00 στο κανάλι “Παρασκευή!”.

Το πλήρωμα κινηματογράφου “Magazzino” έχει ήδη δει στο “Gulliver” στο Krolyunitsky
Φωτογραφία: Βικτόρια Κρηνισέβα