Likbez: איך לחתום על המעטפה?

איך לחתום על מעטפה?

על מנת שהמכתב יגיע לנמען, יש למלא את השדות הבאים: הנמען, השולח והמדד. עם זאת, יש לכתוב בכתב יד קריא ובהתאם לנוהל שנקבע.

איך לחתום על מעטפה
הכללים: איך לחתום על המעטפה בחו”ל?
צילום: גטי

שדות השולח ממוקמים בדרך כלל בחלק העליון של המעטפה בצד שמאל. כל שורה כוללת נתונים בסדר המפורט:

 • שם משפחה, שם, ראשוני של השולח;
 • עיר, כפר או כפר, רחוב ומספר בית;
 • שם האזור;
 • קצה או רפובליקה;
 • – מדד.

אתה לא צריך לקצץ בנתונים משמעותיים, אבל במקום “עיר”, “כפר עירוני” ו “כפר” אתה יכול לכתוב רק את האותיות הראשונות ולשים תקופה.

שדות הנמען מלאים בסדר זה:

 • שם הנמען במקרה המקרה;
 • רחוב, מספר בית, דירה;
 • יישוב;
 • קצה או רפובליקה;
 • – מדד.

בנוסף, חשוב כי כתב היד הוא לא גורף מדי. יש צורך כי המכתבים נראים בבירור ולא מצטלבים. לכתיבה, דיו שחור או כחול מתאים היטב.

איך לחתום על המעטפה בחו”ל?

הפורמט הבינלאומי מספק את אותם שדות, אבל הקשיים יכולים להתעורר עם האיות הנכון של מילים זרות ואת סדר מיקום השורות.

באזור השולח נרשם באופן עוקב:

 • שם פרטי, שם משפחה;
 • רחוב, בית ומספר דירה;
 • עיר, ארץ;
 • – מדד.

זה מותר לכתוב ברוסית, אבל אז אתה צריך להוסיף קו עם ההתנחלות בארץ בשפה זרה.

תשומת לב מיוחדת צריך להיות משולם על הכתיבה הנכונה של השורות עבור הנמען. ההזמנה שיש להם היא:

 • שם, שם משפחה;
 • בית, שם רחוב, דירה;
 • עיר, מדינה או מחוז;
 • מדינה, אינדקס.

קווים אלה מלאים בשפה של הארץ שאליה נשלח המכתב. לאחר השורות, בדרך כלל מצביעים על המדינה ברוסית – עבור הדואר המקומי.

אם המכתב מופנה לארגון, השורה הראשונה תכלול את שם המחלקה, השנייה – שם הארגון בשפה זרה.

אלה הם הכללים לעיבוד אותיות במדינות חבר העמים ומחוץ לארץ. המילוי הראשון דורש הרבה תשומת לב וסבלנות, אבל מילוי השני ואחריו ניתן בקלות ובמהירות הושלמה.

המשך לקרוא: כיצד לשנות את כתב היד שלך

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 − 42 =