Τοπική ώρα: Ο Ουλιάνοφσκ θα ζήσει μια ώρα μπροστά

Στο Ulyanovsk θα δημιουργήσει μια σταθερή θερινή ώρα
Από τον Μάρτιο, Ulyanovsk θα ζήσει με “θερινή ώρα”
Φωτογραφία: Vladimir Nikitin

Το θέμα της μεταβίβασης του χρόνου συζητήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και τώρα η απόφαση γίνεται, όλα τα έγγραφα υπογράφονται.

Από τον Μάρτιο, θα ζούμε σε μια νέα ζώνη ώρας, ή μάλλον όχι σε μια νέα, αλλά σε μια ζώνη που έχει ιστορικά αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Ο Ουλιάνοφσκ θα μεταβεί σε μια σταθερή “θερινή ώρα”, σύμφωνα με την οποία ζουν οι γείτονές μας, οι Σαμαράδες, για παράδειγμα.

Τα βέλη για μια ώρα μπροστά θα μεταφραστούν στις 2 π.μ. στις 27 Μαρτίου.

About

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 4 =