Ambrosio (אלסנדרה אמברוסיו)

אמברוסיו (אלסנדרה אמברוסיו).
צילום: ספלאש ניוז
Ambrosio (Alessandra Ambrosio) מעדיף שעות של צבעים בהירים

Ambrosio (Alessandra Ambrosio) מעדיף שעות של צבעים בהירים.
צילום: ספלאש ניוז

אלסנדרה אמברוסיו: השעון המואר /

אמא צעירה Alessandra Ambrosio מטפלת הדמות שלה באופן קבוע לוקח חלק בספורט. אפילו על החוף, Ambrosio אינו חלק עם שעון היד, אשר בהרמוניה משלימה את הדימוי של הילדה הגולש. שעונים נאון צהוב להתקיים יחד עם פרח מלאכותי. מגע בהיר נוסף הוא לכה כחלחל. רק במבט ראשון, השעון של אלסנדרה Ambrosio נראה ספורט: על בדיקה מקרוב, האריגה המסורתית של צמיד לצפות נותן להם מודל קלאסי.