Η Εύα Πολωνία
Άννα Μιχάλκοβα
Cornelia Mango
Έλενα Βάενγκα
Ανφίσα Τσέχοβα
Η Irina Dubtsova
Lolita Milyavskaya
Λένα Λενίνα
Σβετλάνα Περμιάκοβα
Άννα Σιεμένιτς